Tomy online

 • bootArmy_Combat_Boot_(Temperate)

  TEKA LUBELSKA 1

  red. Piotr Krasny, Jacek Maj Warszawa-Lublin-Krakow 2013
 • bootArmy_Combat_Boot_(Temperate)

  TEKA LUBELSKA 2

  red. Piotr Krasny, Jacek Maj Warszawa-Lublin-Krakow 2013
 • bootArmy_Combat_Boot_(Temperate)

  TEKA LUBELSKA 3

  red. Piotr Krasny, Jacek Maj Warszawa-Lublin-Krakow 2013
 • bootArmy_Combat_Boot_(Temperate)

  TEKA LUBELSKA 4

  Ewa Dahlig-Turek, Maria Pomianowska Polskie fidele kolanowe. (Re)KonstrukcjaWarszawa-Lublin-Kraków 2014
 • bootArmy_Combat_Boot_(Temperate)

  TEKA LUBELSKA 5

  red. Piotr Krasny, Jacek Maj Warszawa-Lublin-Krakow 2013

O serii

Teka Lubelska – interdyscyplinarna seria poświęcona dziedzictwu kulturowemu Lubelszczyzny. Zamiarem redakcji jest publikowanie oryginalnych wyników badań naukowych. Przyjmujemy artykuły dotyczące nie tylko przeszłości regionu, ale także każdej innej tematyki, jeśli są oparte na materiałach przechowywanych w miejscowych zbiorach. Szczególną wagę przywiązujemy do edycji źródeł (dokumentów, korespondencji, pamiętników).

Komitet Redakcyjny

prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Literaturoznawczyni, tłumaczka. Profesor w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Więcej >

prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Nauk)

Językoznawca, slawista, foklorysta. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Pracowni Archiwum Etnolignwistyczne) oraz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Więcej >

dr hab. Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński)

Historyk sztuki. Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej >

prof. Andrzej Buko (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza), dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej (kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Muzykolog i historyk kultury. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk, archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Archiwistyki). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

Polonista, edytor. Adiunkt w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Zakładu Historii XVI-XVII wieku). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr hab. Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Andrzej Kokowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr hab. Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dariusz Libionka (Polska Akademia Nauk, Państwowe Muzeum na Majdanku)

Historyk. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Centrum Badań nad Zagładą Żydów), redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie)

Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Historyk i krytyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (kierownik Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

Dla autorów

zwykły tekst

Partnerzy i mecenasi

Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce

Zostań fundatorem

zwykły tekst